details_2

Sunrise Swing Band

Mirrorswing

Charleston 

"I charleston" - Antwerpen

Kalfort

Spring Session - 2018

Dansen op de jazzmuziek van de jaren '30-'40-'50 :  LINDY HOP  (Old school en surprising moves.) 

Locatie:  Café / zaal 't Fixke, Kalfortdorp 63 - 2870 Puurs (Kalfort).

   Wij

 

Succesvol afgesloten op 29-04-2018.  Tot een volgende sessie alweer.

Uurrooster:

Beginners  (level 1) 13:30 - 14:45 uur.
practice your moves 14:45 - 15:00 uur.
Swing wheel  (rueda) 15:00 - 16:00 uur.
practice your moves 16:00 - 16:15 uur.
Intermediate / advanced  (levels 2 & 3) 16:15 - 17:30 uur.

 

 Alle andere vragen:  ---> practische info  <---  PN_1_1.jpg   

Voor registratie: ga naar de tab 'inschrijving' bovenaan deze site.

Tags
Image
Swing

Cursus info / prijzen

De cursussen worden gegeven op vooraf vastgestelde zondagnamiddagen, steeds op basis van voldoende inschrijvingen en naargelang de beschikbaarheid van de zaal.  De vooropgestelde data van de sessies kunnen bij onvoorziene omstandigheden ten allen tijde gewijzigd worden.

Locatie:  Café / zaal 't Fixke, Kalfortdorp 63 - 2870 Puurs (Kalfort)

Lessen/uren van 1:15 u. + (min.) 15 min. praktijk / vrij dansen

Niveaus:  beginners en intermediate / advanced

Uren:  Principieel wordt begonnen om 13:30 uur.  De samenstelling van de uren of het verdere verloop van de zondagnamiddag wordt per semestriële sessie bepaald alnaargelang de inschrijvingen.

Kostprijs:  € 10,- per persoon / per les. (uitz. € 8,- pp voor 1 uur les swing-wheel / rueda) Deze tarieven kunnen om diverse redenen aan fluctuatie onderhevig zijn.

Betaling kan zowel ter plaatse in contanten gebeuren als door storting op rek.nr. : 

BE71 9731 6093 6269 van de vzw Lindyjazz, met vermelding van naam en voornaam.

De inschrijving gebeurt voor een volledige sessie.  Indien vóór de start van een nieuwe sessie kennis gegeven wordt van bepaalde dagen dat u niet aanwezig kan zijn, worden enkel die dagen van de te volgen lessen aangerekend.  In uitzonderlijke situaties en met geldige reden wordt betaling per les toegestaan.

U kunt steeds verdere informatie bij ons inwinnen, via volgend emailadres:  panic.lh@gmail.com of info@lindyjazz.be

Belangrijk:  Lindy Hop is een koppeldans.  Wij streven ernaar het aantal leaders en followers zoveel mogelijk evenredig te houden. Als er teveel followers zich aanmelden, bestaat de mogelijkheid dat een wachtlijst aangelegd wordt.  We kunnen niet meer dan 2 followers in bovental aanvaarden, om de continuïteit van het dansen de vrijwaren.

De deelname aan de cursussen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de cursisten.  

Initiaties / workshops:  Op vraag kunnen initiaties en/of workshops gegeven worden.  Daarvoor wordt steeds een minimum vergoeding aangerekend, bedrag te vermeerderen met mogelijke kleding- en verplaatsingskosten en afhankelijk van de duurtijd.

See you in an exciting swingmood.    Data vzw

Tags
Image
Lindy Hop lessen

 

Poster   SSB