details_2

 + GDPR (Privacy)

SunriseSwingBand_cartoon_50.png

Veldrock_P_L_0.jpg

Charleston

"I charleston" - Antwerpen

Kalfort

Cursus info / prijzen

De cursussen worden gegeven op vooraf vastgestelde zondagnamiddagen, steeds op basis van voldoende inschrijvingen en naargelang de beschikbaarheid van de zaal.  De vooropgestelde data van de sessies kunnen bij onvoorziene omstandigheden ten allen tijde gewijzigd worden.

Locatie:  Café / zaal 't Fixke, Kalfortdorp 63 - 2870 Puurs (Kalfort)

Lessen/uren van 1:15 u. + (min.) 15 min. praktijk / vrij dansen

Niveaus:  beginners en intermediate / advanced

Uren:  Principieel wordt begonnen om 13:30 uur.  De samenstelling van de uren of het verdere verloop van de zondagnamiddag wordt per semestriële sessie bepaald alnaargelang de inschrijvingen.

Kostprijs:  € 10,- per persoon / per les.  Deze tarieven kunnen om diverse redenen aan fluctuatie onderhevig zijn.

Betaling kan zowel ter plaatse in contanten gebeuren als door storting op rek.nr. : 

BE71 9731 6093 6269 van de vzw Lindyjazz, met vermelding van naam en voornaam.

De inschrijving gebeurt voor een volledige sessie.  Indien vóór de start van een nieuwe sessie kennis gegeven wordt van bepaalde dagen dat u niet aanwezig kan zijn, worden enkel die dagen van de te volgen lessen aangerekend.  In uitzonderlijke situaties en met geldige reden wordt betaling per les toegestaan.

U kunt steeds verdere informatie bij ons inwinnen, via volgend emailadres:  info@lindyjazz.be

Belangrijk:  Lindy Hop is een koppeldans.  Wij streven ernaar het aantal leaders en followers zoveel mogelijk evenredig te houden. Als er teveel followers zich aanmelden, bestaat de mogelijkheid dat een wachtlijst aangelegd wordt.  We kunnen niet meer dan 2 followers in bovental aanvaarden, om de continuïteit van het dansen de vrijwaren.

De deelname aan de cursussen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de cursisten.  

Initiaties / workshops:  Op vraag kunnen initiaties en/of workshops gegeven worden.  Daarvoor wordt steeds een minimum vergoeding aangerekend, bedrag te vermeerderen met mogelijke kleding- en verplaatsingskosten en afhankelijk van de duurtijd.

See you in an exciting swingmood.    Data vzw

Tags
Image
Lindy Hop lessen

 

Poster   SSB