details_2

info@lindyjazz.be

+32 486 437 487

www.sunriseswingband.com

19-03-2019 official release video clip

Charleston

"I charleston" - Antwerpen

Video

Cursus info / prijzen

De cursussen worden gegeven op basis van voldoende inschrijvingen en naargelang de beschikbaarheid van de zaal.  De vooropgestelde data van de sessies kunnen bij onvoorziene omstandigheden te allen tijde gewijzigd worden.

Locatie:  Kasteel Sterckshof, Cornelissenlaan 10 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Uren:  De bepaling van de uren wordt per semestriële sessie bepaald naargelang de inschrijvingen.

Niveau: Levels 1 & 2 (beginners & intermediate), level 3 (intermed./advanced)

Kostprijs:  € 10,- p/p - per les van 1 u.:15 min.  /  € 12,- p/p - per les van 1 u.:30 min.

Betaling kan zowel ter plaatse in contanten gebeuren, als door storting op rek.nr. : 

BE71 9731 6093 6269 van de vzw Lindyjazz, met vermelding van naam en voornaam.

De inschrijving gebeurt voor een volledige sessie.  Indien vóór de start van een nieuwe sessie kennis gegeven wordt van bepaalde dagen dat u niet aanwezig kan zijn, worden enkel die dagen van de te volgen lessen aangerekend.  In uitzonderlijke situaties en met geldige reden wordt betaling per les toegestaan.

U kunt steeds verdere informatie bij ons inwinnen, via volgend emailadres:  info@lindyjazz.be

Belangrijk:  Lindy Hop is een koppeldans.  Wij streven ernaar het aantal leaders en followers zoveel mogelijk evenredig te houden. Als er teveel followers zich aanmelden, bestaat de mogelijkheid dat een wachtlijst aangelegd wordt.  We kunnen niet meer dan 2 followers in bovental aanvaarden, om de continuïteit van het dansen de vrijwaren.

De deelname aan de cursussen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de cursisten.  

Initiaties / workshops:  Op vraag kunnen initiaties en/of workshops gegeven worden.  Daarvoor wordt steeds een minimum vergoeding aangerekend, bedrag te vermeerderen met mogelijke kleding- en verplaatsingskosten en afhankelijk van de duurtijd.

See you in an exciting swingmood.    Data vzw

Tags
Image
Lindy Hop lessen